Zabytkowy wapiennik - Stara Morawa

Zabytkowy wapiennik "Łaskawy Kamień" z końca XVIII wieku znajduje się w Starej Morawie, przy drodze do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.
Od 1978 roku rodzina Rybczyńskich podnosi obiekt z ruiny, dobudowując na pozostałościach fundamentów i murów Wapiennika część mieszkalną i atelier.
W przylegającym parku - zorganizowanym na wzór ogrodu japońskiego, znajduje się stała galeria prac plastycznych: Ermy, Joli i Jacka Rybczyńskich. Znaleźć tu można prace plastyczne: obrazy, grafikę, obiekty i rzeźby. Po wcześniejszym ustaleniu terminu, można też zwiedzać wapiennik.

Obiekt jest siedzibą stowarzyszenia Niemiecko - Polskiego "WAPIENNIK GNADENSTEIN" (z siedzibą w MOGUNCJI), Polskiego Stowarzyszenia MUZEUM "WAPIENNIK" i redakcji kwartalnika artystyczno - regionalnego "STRONICA ŚNIEŻNIKA".
Zarówno obiekt jak i wspomniane organizacje są prowadzone i kierowane przez twórcę i pedagoga prof. Jacka Rybczyńskiego.
Zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w zajęciach letniej akademii sztuki, seminariach artystycznych, konwersacjach i nauce języków.

[ www.wapiennik.eu ]