+48 603 850 072

Atrakcje

Zalew Rekreacyjny – Stara Morawa

Zalew w Starej Morawie to sztuczny zbiornik wodny retencyjno-rekreacyjny o powierzchni 5,5 ha we wsi Stara Morawa, ok. 500 m od Słonecznego Wzgórza. Południowo-zachodni brzeg posiada naturalne ukształtowanie z bezpośrednim dostępem do wody. Pozostałe brzegi są wykonane w postaci betonowego obwałowania.
Przy zalewie wybudowane są następujące elementy zagospodarowania dla potrzeb rekreacji: strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą, pole namiotowe, molo, pomosty z wieżą widokową, punkty gastronomiczne, toalety, drogi dojazdowe.

Zabytkowy wapiennik – Stara Morawa

Zabytkowy wapiennik „Łaskawy Kamień” z końca XVIII wieku znajduje się w Starej Morawie, przy drodze do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.
Od 1978 roku rodzina Rybczyńskich podnosi obiekt z ruiny, dobudowując na pozostałościach fundamentów i murów Wapiennika część mieszkalną i atelier.
W przylegającym parku – zorganizowanym na wzór ogrodu japońskiego, znajduje się stała galeria prac plastycznych: Ermy, Joli i Jacka Rybczyńskich. Znaleźć tu można prace plastyczne: obrazy, grafikę, obiekty i rzeźby. Po wcześniejszym ustaleniu terminu, można też zwiedzać wapiennik.

Obiekt jest siedzibą stowarzyszenia Niemiecko – Polskiego „WAPIENNIK GNADENSTEIN” (z siedzibą w MOGUNCJI), Polskiego Stowarzyszenia MUZEUM „WAPIENNIK” i redakcji kwartalnika artystyczno – regionalnego „STRONICA ŚNIEŻNIKA”.
Zarówno obiekt jak i wspomniane organizacje są prowadzone i kierowane przez twórcę i pedagoga prof. Jacka Rybczyńskiego.
Zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w zajęciach letniej akademii sztuki, seminariach artystycznych, konwersacjach i nauce języków.

 (www.wapiennik.art)

 

Jaskinia Niedźwiedzia – Kletno

Jaskinia Niedźwiedzia jest największą osobliwością przyrodniczą Masywu Śnieżnika. Odkryto ją w październiku 1966 roku, w soczewce prekambryjskich marmurów, na prawym zboczu doliny potoku Kleśnica, na wysokości ok. 800 m n.p.m., w czasie prac w kamieniołomie marmuru Kletno III. Łączna długość, poznanych do dziś, rozwiniętych w trzech poziomach, korytarzy i sal przekracza 2,7 km. Poziomem środkowym biegnie udostępniona dla turystów, niezwykle atrakcyjna trasa turystyczna, prezentująca bogate w szczątki kostne zwierząt epoki lodowcowej, fragmenty namuliskowe i bogatą w różnorodne formy nacieków kalcytowych część zwaną „Salami Pałacowymi”.

W wyrobisku dawnego kamieniołomu znajduje się pawilon z ciekawą ekspozycją muzealną. Jaskinia powstała na skutek zapoczątkowanych już około 50 milionów lat temu niszczących procesów rozpuszczania i erodowania przez wodę krystalicznych wapieni. Procesy te doprowadziły do powstania form naciekowych, takich jak stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, draperie, kaskady, misy martwicowe i polewy kalcytowe. Najbardziej okazałe nacieki kaskadowe osiągają wysokość ok. 8 metrów (Wielka Kaskada). Wypełniające znaczną część korytarzy i sal namuliska, zawierają olbrzymią ilość kości zwierząt zamieszkujących okolice jaskini w okresie ostatniego zlodowacenia (niedźwiedzi jaskiniowych, lwów, wilków i hien jaskiniowych) oraz zwierząt występujących również współcześnie. Wśród szczątków kostnych zwierząt epoki lodowcowej, zdecydowanie przeważają kości niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus), od którego pochodzi nazwa jaskini. Obecnie jaskinia stanowi miejsce noclegowe i zimowisko wielu gatunków nietoperzy. Współczesna fauna jaskini to również cienio i wilgociolubne owady, pająki i zamieszkujące wody wypełniające misy martwicowe, niewielkie skorupiaki, zwane studniczkami. Jaskinia i otaczająca ją okolica jest miejscem wieloletnich badań naukowych.

Trwający od czerwca 1983 roku ruch turystyczny w jaskini, ograniczony jest precyzyjnymi wymogami regulaminowymi, których celem jest maksymalna ochrona tego unikalnego obiektu. Dlatego zwiedzanie jaskini odbywa się w sposób zorganizowany, 15-to osobowych grupach z wykwalifikowanym przewodnikiem, w ściśle określonym czasie . Z uwagi na ograniczenia w ilości osób mogących wejść do jaskini w ciągu jednego dnia, pewność zwiedzenia obiektu daje jedynie wcześniejsza rezerwacja.

www.jaskinianiedzwiedzia.pl

Muzeum Ziemi – Kletno

Muzeum czynne jest codziennie w godzinach od 9.00 – 18.00.
Rezerwacje i informacje dotyczące wycieczek i grup szkolnych dostępne są telefonicznie .

Muzeum Ziemi w Kletnie jest jedynym muzeum w Polsce gdzie można zobaczyć kolekcję skamieniałych gniazd jaj dinozaurów – cztery gniazda z czterdziestoma jajami!

Ponadto, w kolekcji muzeum:

 • tropy gadów ssakokształtnych sprzed około 250 mln lat – najlepiej zachowane ślady w Europie.
 • ślady łap dinozaurów z Gór Stołowych – jedne z pierwszych i nielicznych śladów dinozaura jakie znaleziono w Sudetach,
 • kolekcja skamieniałych zębów dinozaura, pra-krokodyla, mamutów, gadów i ryb.
 • muszle amonitów,
 • skamieniałe pnie drzew sprzed 250 mln lat,
 • różne ślady życia flory i fauny z minionych epok Ziemi,
 • meteoryt, który został znaleziony na Syberii,
 • szczotki kwarcu różowego z gór Izerskich,
 • kryształy gipsu z kopalni miedzi,
 • kolekcja agatów z Polski i z całego świata – wśród nich największy agat jaki znaleziono w górach Kaczawskich,
 • kolekcja krzemieni pasiastych z gór Świętokrzyskich oraz wiele wiele innych minerałów i skamieniałości,
 • sprzedaż autorskiej biżuterii oraz innych pamiątek z kamieni półszlachetnych.

Kolekcja jest efektem 27 lat pracy, wyjazdów, poszukiwań oraz życiowej pasji Pana Arnolda Miziołka – twórcy Muzeum.. Dodatkowo przy muzeum znajduje się uwielbiany przez dzieci Park Jurajski.

www.muzeum-kletno.pl ]

Muzeum Kamieni i Minerałów – Stronie Śląskie

Muzeum Kamieni i Minerałów w Stroniu Śląskim – zajmuje kilka pomieszczeń, gdzie wyeksponowano w szklanych gablotach okazy z całego świata. Zgromadzone eksponaty zaskakują różnorodnością kolorów i kształtów, formą krystalizacji. Obok poszczególnych gatunków kamieni pokazano wzory galanterii wykonanej z danego minerału (np. zegar z agatu). Na miejscu znajduje się sklep z pamiątkami oraz biżuterią z kamieni półszlachetnych. Większość z nich wytwarzana jest na miejscu.

Muzeum znajduje się w centrum Stronia Śląskiego, na ul. Kościuszki przy głównej drodze prowadzącej dalej w kierunku Jaskini Niedźwiedziej i Czarnej Góry i jest otwarte codziennie od 10.00 do 18.00, oprócz poniedziałków i czwartków (w okresie wakacyjnym czynne codziennie).

Śnieżnicki Park Krajobrazowy – Kletno

Śnieżnicki Park Krajobrazowy utworzony w 1981 r. obejmuje trzy grupy górskie Sudetów Wschodnich: Masyw Śnieżnika, Góry Złote i Góry Bialskie o wybitnych walorach przyrodniczych. Powierzchnia parku wynosi 28.800 ha, a jego strefa ochronna 14.900 ha. Obszar parku i jego otuliny znajduje się na terenie gmin: Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Złoty Stok i Kłodzko. Obszar parku cechuje występowanie różnych typów krajobrazowych: od nizinnych kotlin śródgórskich, poprzez krajobrazy starych gór średnich, starych dolin rzecznych, po erozyjny krajobraz krawędzi tektonicznych oraz strefę szczytową Śnieżnika o subalpejskim charakterze. Dużą atrakcje stanowią skałki, gołoborza i rozległe jaskinie o unikalnej szacie naciekowej. Na terenie ŚPK znajduje się pięć rezerwatów przyrody.

W parku występują liczne gatunki flory i fauny, w tym wiele gatunków chronionych, a także cenne gatunki endemiczne i reliktowe gatunki bezkręgowców. Na szczególną uwagę zasługuje muflon, gronastaj, czarny bocian, jarząbek, cietrzew, głuszec, puchacz, salamandra plamista, wiele gatunków nietoperzy oraz okresowo zachodzący niedźwiedź brunatny. Ponadto dużą atrakcję stanowi stado kozic które w czasie zimy można obserwować w okolicach Jaskini Niedźwiedziej. W lasach, dominującym gatunkiem jest świerk.